About Vörös Attila

This author has not yet filled in any details.
So far Vörös Attila has created 1121 blog entries.

Új lejárati ajánlást mutatott be a NÉBIH

 A NÉBIH honlapján már elérhető a Maradék nélkül program keretében elkészült, az élelmiszerek lejárati idő utáni fogyaszthatóságára irányuló ajánlás, amelyet a szakértők elsősorban a lakosság, a kereskedelem, illetve a különböző karitatív szervezetek részére készítettek segítségül. Az ajánlásban tisztázzák a lejárati idők közötti különbségeket, bemutatják a jogszabályi hátteret, sőt, hónapra lebontott ajánlást tesznek az egyes, minőségmegőrzési idővel rendelkező termékek lejárat utáni felhasználhatóságára vonatkozóan. A NÉBIH a leírásban kiemeli, hogy az adományozásra szánt termékek biztonságosságáért, megfelelőségéért az adományozó, azaz a kereskedő felel. […]

A Jelölési rendelet felülvizsgálata

Megjelent a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU parlamenti és tanácsi rendelet felülvizsgálatára irányuló javaslatokról szóló nyilvános uniós konzultáció az alábbi témakörökben: főlátómezős tápértékjelölés és tápanyagprofilok alkoholos italok jelölése dátumjelölés származás jelölés Kérdőív elérhetősége: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FICRevisionSurvey2021 A FÉSZ Igazgatósága a következő hetekben összeállítja a szövetség közös álláspontját, de ettől függetlenül a tagság számára is nyitott az uniós konzultáció. […]

Egészségre vonatkozó állítások

Az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltakat alkalmazni kell az olyan védjegyekre és egyéb márkanevekre is, amelyek értelmezhetők tápanyag-összetételre vagy egészségre vonatkozó állításként. A rendelet átmeneti időt biztosított, amelynek határideje 2022. január 19-én lejár /27. cikk (2) bekezdés/. „…(2) Az olyan, 2005. január 1-je előtt létező védjegyet vagy márkanevet viselő termékeket, amelyek nem felelnek meg e rendeletnek, 2022. január 19-ig továbbra is forgalomba lehet hozni, amely időpontot követően e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.” A rendelet az alábbi linken érhető el:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1924-20141213&from=EN […]

„Healthier Together”: uniós kezdeményezés a nem fertőző betegségek megelőzésére

December 15-én az Európai Bizottság bejelentette egy új uniós népegészségügyi célú kezdeményezés 2022 nyarára tervezett elindítását. A covid-járvány következtében az EU egészségügyi programokra szánt költségvetését 20 százalékkal megnövelték, ami lehetőséget ad a nem fertőző (életmóddal összefüggő) betegségek megelőzését célzó tevékenységek megerősítésére is. A kezdeményezésről egyelőre annyit lehet tudni, hogy először az érintettekkel folytatott konzultációt követően egy dokumentumot fognak készíteni, amely nem jogszabály-tervezet, hanem inkább ajánlások, beavatkozási pontok és jó gyakorlatok gyűjteménye lehet, és az lesz célja, hogy segítséget nyújtson a tagállamok számára a probléma integrált kezeléséhez. […]

A több országban forgalmazott élelmiszerek vélt eltérő összetétele (“kettős mérce”)

A legutóbbi hírlevelekben jelzett NÉBIH-útmutató első változata az előzetes terveknek megfelelően 2021. decemberében elkészült, és szakmai véleményezés alatt áll. Az útmutató véglegesítésére irányuló további egyeztetések várhatóan január végén folytatódnak. Az ütemterv szerint az útmutatót 2022. márciusára szeretnék véglegesíteni, és 2022. május 28-tól alkalmaznák. A kettős minőséghez kapcsolódó fejlemény, hogy az Európai Bizottság 2021. decemberében a honlapján nyilvánosságra hozta a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó 2005/29/EK irányelvhez, illetve az ezt részben módosító 2019/2161/EK irányelvhez készült friss útmutatóját. A NÉBIH-nek az irányelvek, illetve az EU-s útmutató ajánlásait szükséges figyelembe venni saját útmutatója kidolgozásánál. […]

Energiaárak

Az utóbbi időszakban tapasztalt villamosenergia és gázáremelkedések nyomán decemberben levélben fordultunk Nagy István agrárminiszterhez, Palkovics László innovációs és technológiai miniszterhez, valamint Varga Mihály pénzügyminiszterhez kérve, hogy az élelmiszeripari termelő vállalkozások számára is tegyék lehetővé a 10 fő alatti vállalkozások számára már kidolgozás alatt álló rezsicsökkentési lehetőséget. (Melynek keretében ugyanis ezen mikrovállalkozások csatlakozhatnak az egyetemes szolgáltatást igénybe vevők köréhez, így a rezsicsökkentett árakon juthatnak áramhoz és gázhoz.) December végén Nagy István válaszlevélben támogatásáról biztosította a FÉSZ-t, azonban illetékességből az ITM felé utalta felvetésünket. […]

E hónapban történt

A rohamosan emelkedő villamosenergia és gázárak miatt decemberben levélben fordultunk Nagy István agrárminiszterhez, Palkovics László innovációs és technológiai miniszterhez, valamint Varga Mihály pénzügyminiszterhez kérve, hogy az élelmiszeripari termelő vállalkozások számára is tegyék lehetővé a 10 fő alatti vállalkozások számára már kidolgozás alatt álló rezsicsökkentési lehetőséget. A madárinfluenza-járvánnyal érintett feldolgozók nehéz helyzetére tekintettel levelet küldtünk Nagy István agrárminiszternek, amelyben arra kértük, hogy az érintett feldolgozó vállalkozások számára próbáljanak meg a károk enyhítését segítő intézkedéseket kidolgozni. December 1-én tartotta az Elnökség utolsó éves ülését, amelyen szó esett az alapanyagok és energiaárak emelkedéséről és az erre adható lehetséges szövetségi válaszokról, csomagolási anyagokkal és hulladékokkal kapcsolatos fejleményekről, továbbá áttekintésre kerültek az elmúlt időszak jogalkotási ügyei: tisztességtelen forgalmazói magatartásról szóló törvény felülvizsgálata, kettős mérce útmutató, élelmiszerkönyvi szakbizottsági folyamatok, továbbá a támogatáspolitikai aktualitások. Az Elnökség jóváhagyása nyomán decemberben még egy új tag csatlakozott a FÉSZ-hez, amellett, hogy egy korábbi tagunk jogviszonya kérésére megszűntetésre került. […]

Brexit: 2022. január 1-jén életbe lépett szigorítások

Ahogy arról a korábbiakban beszámoltunk, 2022. január 1-jétől kezdődően az Egyesült Királyság fokozatos szigorításokat vezet be az EU területéről származó termékekre vonatkozóan. Ennek első lépése, hogy 2022. január 1-jétől az agrár-élelmiszeripari termékek Egyesült Királyságba irányuló beszállítása előzetes bejelentéshez (pre-notification) kötött. Ennek részletes szabályai ITT elérhetők. […]

Továbbra is komoly gondot jelent a magas patogenitású madárinfluenza hazánkban

December második felében egyes területeken enyhültek a korlátozások, de az állategészségügyi szakemberek ezzel párhuzamosan december végén további betegség-kitöréseket észleltek több megyénkben is (Szabolcs és Békés megye, valamint Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye). A korlátozás alatt álló területekről ITT, naprakész kereskedelmi információkról ITT tájékozódhatnak. A járvánnyal érintett feldolgozók nehéz helyzetére tekintettel decemberben levelet küldtünk Nagy István agrárminiszternek, amelyben arra kértük, hogy az érintett feldolgozó vállalkozások számára próbáljanak meg a károk enyhítését segítő intézkedéseket kidolgozni. […]

Eurostat: Megjelent a 2021. évi összefoglaló kiadványa az európai élelmiszerláncról

A december közepén megjelent, ITT elérhető kiadvány számos fontos és érdekes adatot közöl a mezőgazdasági területéről, emellett a tágabb értelemben vett élelmiszerláncról szóló friss adatokból válogatnak. Fontos változás, hogy számos témakörnél utal a szerző az EU F2F stratégiájára, és a stratégia ágazati céljaira. A kiadvány a teljesség igénye nélkül az alábbiakra hívja fel a figyelmet az élelmiszeripart, illetve az alapanyag-termelést illetően: […]