About Vörös Attila

This author has not yet filled in any details.
So far Vörös Attila has created 596 blog entries.

Magyar Élelmiszerkönyv

Május folyamán az AM megküldte véleményezésre a szakbizottságok működéséről szóló ügyrend tervezetét. Ez, összhangban a Magyar Élelmiszerkönyv tervezett működési szabályzatával a korábbi 3 főről 6 főre emelné az élelmiszeripari delegáltak számát a bizottságban. A tervezett ügyrendhez beadtuk egyeztetett álláspontunkat (elérhető itt.). A tervezet szerint a szakbizottságok számát is lecsökkentik; […]

Közös agrárpolitika – KAP reform

A közös agrárpolitika 2020 utáni jövőjével kapcsolatban egyre aktívabb munka folyik uniós szinten, aminek első eredményeiként az Európai Parlamentben több KAP altémát átfogó jelentés is elkészült. Az EP által elfogadott szöveg elérhető innen. […]

Szabadkereskedelmi tárgyalások: MERCOSUR

A régóta húzódó EU – Mercosur szabadkereskedelmi tárgyalások kapcsán uniós források szerint hamarosan megszülethet egy megállapodás a két fél között. Ez praktikusan azt jelentheti, hogy az EU és a latin amerikai delegáció közti tárgyalások célegyenesbe fordulhatnak a következő, június közepi találkozón. A Mercosur megállapodás kapcsán alapvető veszély fenyegetheti az EU, és így hazánk agrár-élelmiszer iparát, ugyanis a tárgyalások során a Bizottság ezen területeken engedne be dél-amerikai termékeket, nyitná meg a piacot az olcsóbban, kevésbé szabályozott módon megtermelt termékeknek, cserébe a szolgáltatások piacainak nyitását várná el a Dél Amerikában. […]

Élelmiszeripari fejlesztési terv

A tavasszal elindított élelmiszeripari cselekvési terv 7 pontban fogalmazna meg a kormány szintjén feladatokat az élelmiszeripari stratégiák végrehajtásához. Az első változathoz képest a tárcaközi egyeztetések nyomán kikerült az ÁFA csökkentéssel foglalkozó határozati pont, valamint az EKÁER-rel kapcsolatos pont sem képezi már részét a határozati javaslatnak. A FÉSZ által beadott észrevétellel összhangban azonban emelkedne a határozati pontokra fordítható keretösszeg, és nem tennének különbséget a vállalkozások között méret alapján, tehát elvileg minden vállalkozás mérettől függetlenül pályázhatna a más forrásból nem finanszírozható komplett, előremutató projektekre. A tárcák közti egyeztetések jelenleg is zajlanak, a tervezet tehát még változhat. […]

Élelmiszeripari támogatások 2021-2027

Előző hírlevelünkben beszámoltunk róla, hogy kezdetét vette a 2021-2027-es EU-s tervezés, melynek keretében szektorális fejlesztési terv kerül összeállításra. Ennek első változata április elején került rögzítésre. A tervezés során minden, az élelmiszeripart érintő lehetőség leírásra került az Agrárminisztérium által, függetlenül attól, hogy ezek utána milyen jellegű (EU-s, nemzeti) forrásból válhatnak majd finanszírozhatóvá. Jelenleg zajlik az egyes tárcák által beadott anyagok szinkronizálása horizontálisan az ITM gondozásában. Első lépésben majd az átfedésektől megtisztított ötleteket aszerint fogják a nyár folyamán kategorizálni, hogy milyen forrásból finanszírozhatók. […]

Az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása éskorszerűsítése

Elérhető már az Európai Parlament által elfogadott szöveg a fogyasztóvédelmi irányelv felülvizsgálata nyomán. Ebben a jogszabályban fogja az unió kezelni a „kettős minőség” kérdését, azáltal, hogy megtévesztőnek minősítik azon a gyakorlatokat, amelyek keretében egy árut az egyik tagállamban úgy reklámoznak, mintha megegyezne egy más tagállamokban forgalmazott azonos áruval, miközben az áru összetételében vagy jellemzőiben jelentős eltérések vannak, kivéve, ha ezt jogszerű és objektív tényezők indokolják. A joganyag jelenleg még nem hatályos, az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenése ősszel várható, ezután indul majd a tagállamok számára az átültetési határidő.   […]

A több országban forgalmazott élelmiszerek vélt eltérő összetétele (“kettős mérce”)

Kiszivárogtak részletek a készülő uniós jelentésből. A Magyar Hang által közölt cikk szerint a jelentés konkrét terméket nem említ, viszont “olyan árucsoportok szerepelnek benne, mint bébiétel, üdítő vagy például sör. Az értékelt 128 élelmiszerből vett 1380 darabos minta – nemzetközi márka, illetve az üzletláncok saját márkás árui – csaknem harmada (31 százalék, 39 termék) egészen bizonyosan megtéveszti a vásárlót, hiszen annak ellenére azonos (9 százalék, 11 termék) vagy nagyon hasonló (22 százalék, 28 termék) a csomagolása, hogy az egyes országokban jelentősen eltérő az áru összetétele. Ugyanakkor 26 százaléknyi portékánál az eltérő összetételt eltérő csomagolás is mutatta. A cikkben Navracsics Tibor uniós biztos kiegyensúlyozottan nyilatkozott a kérdésről: „Az előzetes eredmények alapján nem látjuk jelét szisztematikus kelet-nyugati megkülönböztetésnek, ugyanakkor sok esetben találtunk arra utaló jelet, hogy különböző összetételű termékek ugyanolyan vagy hasonló csomagolásban kaphatók az egyes tagállamokban, ami megtévesztheti adott esetben a fogyasztókat. Alá kell azonban húzni, hogy az összetételbeli különbség nem feltétlenül jelent jobb vagy rosszabb minőséget – lehet, hogy két nagymama lekvárja nem ugyanolyan, de attól még lehet mindkettő finom és jó minőségű.” […]

Kormányzati élelmiszeripari versenyképességi munkacsoport

Május 7-én tartották meg a kezdeményezésünk nyomán összehívott kormányzati élelmiszeripari munkacsoport első ülését az AM, EMMI, PM, ITM, KKM, valamint az MNB részvételével. A tárcák államtitkári/helyettes államtitkári/megbízotti szinten képviseltették magukat. Az ülésen ismertettük a FÉSZ álláspontját az összehangolt kormányzati fellépések szükségességéről, amely elengedhetetlen a versenyképességünk megóvásához, valamint a népegészségügyi kérdések és a magyar élelmiszerek fogyasztásának ösztönzése közti összefüggésről. Az előadás megtekinthető itt. […]

FoodDrink Europe – ECO bullettin Q4 2018

Megjelent a FooddrinkEurope negyedéves gazdasági áttekintő kiadványa, 2018 utolsó negyedévéről. Eszerint uniós szinten 0,2% termelési növekedés volt tapasztalható 2018 utolsó negyedévében az előző időszakhoz képest, míg az ipar össz-forgaloma 0,4%-al bővült. A teljes jelentés elérhető itt. […]

Aktivitásaink

Kormányzati ÉLIP kerekasztal Május 7-én került megrendezésre a megbeszélés az Agrárminisztériumban. A részleteket ld. a Versenyképesség rovatban) Food& Agro tréning előadás Prezentációt tartottunk a tréningen az élelmiszerek elsődleges összetevői származási helyének jelöléséről készült FDE útmutatóról. A részleteket ld. a Szabályozás/Jelölés rovatban. ITM fórum előadás Előadást tartottunk a munkacsoport ülésén az élelmiszeripar sajátosságairól a csomagolási hulladékok tekintetében. Az előadás elolvasható itt. [...]