About Vörös Attila

This author has not yet filled in any details.
So far Vörös Attila has created 648 blog entries.

MERCOSUR szabadkereskedelmi megállapodás

Izgalmas fordulatot vett a június végén elviekben elfogadott MERCOSUR – EU szabadkereskedelmi megállapodás. Az előző hírlevünkben részletesebben is bemutatott egyezmény része a környezeti fenntarthatóság előtérbe helyezése. Az osztrák parlament alsó házában megszavazták a megállapodás vétóját, vagyis elvileg az osztrák kormány nem ratifikálhatná a megállapodás, amely így teljes egészében beszélybe kerülhetne, ugyanis azt a tagállami kormányoknak az Európai Unió Tanácsában egyhangúlag kell elfogadni. Az osztrák parlament indoklásában a környezet- és klímavédelmi pontok betartása szerepel, ugyanis nem látják biztosítottnak, hogy a a dél-amerikai felek be akarják és tudják majd tartani a fenntarthatósági elköteleződéseket. […]

Elnökségi ülés

Szeptember 11-én elnökségi ülésre is sor került, amely sajnos a megjelentek számára tekintettel határozatképtelen volt. Mindazonáltal megtárgyalták az alábbi témákat: Kisállateledel gyártók csatlakozása a FÉSZ-hez. Felmerült tagvállalati javaslat, hogy a kisállateledel gyártók szövetségének tagjai a szövetségük már folyamatban lévő megszűnése után, az élelmiszerház koncepció jegyében betagozódnának a FÉSZ-be. A kisállateledel gyártó vállalkozások eme csatlakozási kérelme két szempontból szokatlan a „klasszikus” élelmiszerházas elképzeléseinkhez képest: egyrészt a szó hagyományos értelmében nem élelmiszerről van szó, másrészt nem jogi személyiséggel rendelkező szervezet lépne be. A jelenlévők, köztük a kisállateledelgyártók képviselője is, megtárgyalták a lehetséges előnyöket és potenciális veszélyeket. Az Elnökség ezután írásban szavazott a csatlakozás lehetőségéről; 2019/17. sz. elnökségi határozat: Az Elnökség támogatja, hogy kisállateledel gyártó vállalkozások tagságot létesíthessenek a FÉSZ-ben azzal a céllal, hogy a jövőben kidolgozásra kerülő módon (és szükség esetén az alapszabály módosításával), külön költségvetéssel rendelkező kisállateledelgyártói tagozatot hozzanak létre a szövetségen belül. A ComLab képviselője ismertette a Hello Food program első öt hónapjának eredményeit és az év hátralévő részére szóló terveket (ld. mellékelt ppt.) Az elnökség jelenlévő tagjai a javasolt podcast témák közül a GMO-t nem tartották szerencsés választásnak, a többivel egyetértettek. A program jövő évi folytatásának lehetőségeiről az érdeklődő elnökségi tagok részvételével megbeszélést szervez az Igazgatóság. A vállalások munkacsoport ülését követően kis számú érdeklődés mutatkozott a fenntarthatósági témában felvetett új vállalások iránt. A hozzászólók megállapították, hogy életben kellene tartani a kezdeményezést, ezért azt javasolták, hogy az Igazgatóság vegye fel a kapcsolatot ismételten a vállalással rendelkező tagvállalatokkal ez ügyben. A következő elnökségi ülésre 2019. november 13-án kerül sor. […]

Rendkívüli közgyűlés

Szeptember 11-én megtartottuk a rendkívüli közgyűlést, amelyet a Törvényszék döntése szerint kellett összehívni, miután nem fogadták be az április 26-i közgyűlésen elfogadott névváltoztatási kérelmünket. (részletes előzményeket lásd az előző hírlevélben.) A megfelelően módosított határozat alapján a Törvényszék október 2-án bejegyezte szövetségünk új hivatalos nevét: Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége. […]

Aktivitásaink

Ez a hónap elsősorban a rendezvények jegyében telt. Előadásokat tartottunk több eseményen, így az OMÉK keretében, az MDOSZ éves kongresszusán, kerekasztalban vettünk részt a TRADE Business Days konferenciáján, az OMÉK-on, a STREFOWA projekt élelmiszerpazarlás elleni rendezvényén, továbbá felszólaltunk a Magyar Termék Nonprofit Kft. sajtóbeszélgetésén és panelbeszélgetés vezettünk az élelmiszeripar digitalizációjával / modernizációjával foglalkozó S3 nemzetközi konferencián. Ettől a hónaptól aktívan bekapcsolódtunk a Magyar Termék Nonprofit Kft. védjegyei tanúsítási döntőbizottságának munkájába, valamint a Kiváló Magyar Élelmiszer védjegy bírálóbizottságának munkájába is. […]

Hello Food

Facebook oldalunk (https://www.facebook.com/feszhellofood/) mellett szeptemberben elérhetővé vált a program saját weboldala is (https://hellofoodblog.hu/) ahol hetente új blogbejegyzéssel jelentkezünk. A hónapban számos sajtómegjelenésünk volt, a print és online megjelenések mellett öt rádióriport (Kossuth Rádió, Karc Fm, Jazzy Rádió, Klubrádió) és egy TV riport (RTL) formájában. […]

Új tagok

Köszöntjük a szövetségünkhöz nyáron csatlakozó új tagjainkat, a MARS Magyarországot, és a YUVA Kft-t! […]

Rendkívüli közgyűlés

Szövetségünk új neve a 2019. április 26-i közgyűlésén elfogadott határozata értelmében Felelős Élelmiszegyártók Szövetsége lett. A névváltoztatásra vonatkozó változásbejegyzési kérelmünket a Fővárosi Törvényszék elutasította, ugyanis a választott rövidített név, „FÉSZ” nem felelt meg a névkizárólagossági elvárásoknak.  A törvényszéki indoklás szerint a szervezet rövidített neve nem felel meg a Ptk. 3:6.§ (1) bekezdése, valamint a Cnytv. 36.§ (1) és (6) bekezdésében foglaltaknak, mert a 18-02-0200601 nyilvántartási számú Nyugat-Dunántúli Munkavállalók Független Érdekvédelmi Szakszervezete elnevezésű szervezetnek rövidített neve megegyezik jelen szervezet új rövidített nevével (FÉSZ). A törvényszék eljárása szerint ennek alapján felhívja a kérelmezőt, hogy a létesítő okirat módosításával jelöljön meg olyan rövidített nevet, amely megfelel a jogszabályi követelményeknek. A közgyűlést meg kell ismételni. A megismételt közgyűlésen el kell fogadni a fentiek szerint módosított alapszabályt, majd a jegyzőkönyvet, jelenléti ívet és az alapszabályt újra be kell nyújtani a Törvényszéknek. […]

FÉSZ Hello Food aktivitások

Heti rendszerességgel blogposztokkal jelentkeztünk a facebook-on, emellett folyamatosan ellátjuk az oldal adminisztrátori teendőit. Válaszolunk a beérkező kommentekre és kérdésekre. A sajtó számára kiajánlott témákra cikkeket írunk és lektorálunk. Konzultálunk az újságírókkal saját anyagaik elkészítéséhez. Az Index-en megjelent cikkünk elolvasható itt. A Klubrádió nőknek szóló műsorában elhangzott interjúnk meghallgatható itt. […]

Ülésezett a vállalások munkacsoport

A vállalások rendszere felülvizsgálatra érett és a fenntarthatóság témájának integrálását is érdemes lenne megfontolni a munkacsoport tagjai szerint is. A javaslatokat a Versenyképesség rovatban mutatjuk be. […]

Megalakult a pálmaolaj munkacsoport

A munkacsoport célja, hogy összágazati álláspontot alakítson ki a pálmaolajjal kapcsolatos veszélyekre való felkészüléshez. Kockázatot jelent az agrárminiszter többször hangoztatott elképzelése a pálmaolaj hazai felhasználásának korlátozásáról, valamint az elmúlt hetek hírei alapján a NETA kiterjesztése a pálmaolajat tartalmazó termékekre. Ez azt jelenti, hogy immár nem csak a pálmaolajhoz kapcsolódó elhíresült és a magyar fogyasztók körében is aránylag ismert környezetvédelmi problémák, hanem az egészségügyi témájú kifogásokra is fel kell készülni. A munkacsoport tevékenységébe várjuk az érdeklődők bekapcsolódását. (Az általunk nemrégiben a Hello Food program keretében végzett, a nőkre nézve reprezentatív online felmérésünk szerint a pálmazsírtartalom a válaszolók jelentős részét foglalkoztatja: minden második fogyasztó (48%) számára lényeges ez a szempont.) […]