About Vörös Attila

This author has not yet filled in any details.
So far Vörös Attila has created 564 blog entries.

Magyar Élelmiszerkönyv

A jelenleg zajló átszervezési munkák kapcsán az az örvendetes tény látszik már, hogy a Magyar Élelmiszerkönyv szakbizottságokban az ipari részvétel 20-ról 40 százalékra növekszik. A tervek szerint 17-ből 9 szakbizottságba vonják össze a témákat. A minisztérium még az idén szeretné lezárni az átalakítást. […]

Élelmiszeripari Fejlesztési terv

Az Agrártárca részéről előkészítés alatt álló élelmiszeripari fejlesztési terv szerint a Kormány még 2015-ban döntött az élelmiszeripar stratégiai jelentőségű ágazattá nyilvánításáról, eszerint az élelmiszeripar termelékenységének, nemzetgazdasági szerepének megerősítése érdekében szükség van a belső piaci pozíció visszaszerzésére. Ennek egyik alapfeltétele az élelmiszeripar sajátosságainak alapos ismerete, valamint a hiteles ipar imázsának kialakítása/helyreállítása. Mindezt tovább segítheti a fogyasztói kommunikáció irányába egy egységes ernyővédjegy létrehozása – ez a fogyasztói tudatosság további fejlődését is eredményezheti –, másrészt az ágazat és a fogyasztók együttes érdekeit szolgálja az ágazat közvetlen és közvetett terheinek (pl.: áfakulcs) átgondolása, optimalizálása. A tervezet 7. pontban fogalmaz meg feladatokat a kormány tagjai számára a fentiek szerint. A tervezetet a FÉSZ üdvözölte, mindazonáltal szakmai szempontok alapján kiegészítéseket javasoltunk, főként a tervezett európai uniós forrásokon túli támogatási keret növelésére, valamint szorgalmaztuk az ÁFA csökkentés kiterjesztését minél szélesebb körben.Beadott álláspontunk elérhető itt. […]

Élelmiszeripari Támogatások 2021-2027

Kezdetét vette a 2021-2027-es EU-s tervezés, melynek keretében szektorális fejlesztési terv kerül összeállításra. Ennek első változata április elején került rögzítésre, a „finomhangolásra” terv szerint lesz utána néhány hónap. A tervezés során minden, az élelmiszeripart érintő lehetőség leírásra kerül majd az Agrárminisztérium által, függetlenül attól, hogy ezek utána milyen jellegű (EU-s, nemzeti) forrásból válhatnak majd finanszírozhatóvá. A beavatkozások (program) mellett az ehhez kapcsolódó intézkedések (projekt) is meghatározásra kerülnek. Az összes szektor terveit az ITM fogja össze. A FÉSZ által az egyeztetések során beküldött javaslatok több ponton is visszaköszöntek készülő anyagban. Az AM-ben összesen 6 féle beavatkozási területet azonosítottak azzal a céllal, hogy dedikáltan az ÉLIP fejlesztésére jelenjenek meg fejlesztési források, ez különösen igaz a nemzeti nagyvállalati beruházási forrásokra. A cél szerinti keretösszeg 510 Mrd Ft. Innováció (termékfejlesztés, csomagolás, technológiai innováció) (100 Mrd) Digitalizáció, modernizáció, hatékonyságnövelés (160 Mrd) (kapacitásnövelés minőség fókusszal, digitalizálás, csomagológép beszerzés, logisztikai beruházások, másodnyersanyagot előállító üzemek fejlesztése, élelmiszeripari mintagyár program, nyomonkövetés) Dedikált élelmiszeripari finanszírozási programok (168 Mrd) Fogyasztói tudatosság, védjegy, fogyasztói szemléletformálás (35 Mrd) állami tanúsító ernyővédjegy, adatintegráció, tudásbázis, egészséges táplálkozás népszerűsítése, szelektív hulladékgyűjtés szemléletformálás, ipar reputációjának javítása) Környezetterhelés csökkentése az élelmiszeriparban (20 Mrd) (azért kis összeg, mert biztosan máshol is meg fog jelenni) megújuló energiafelhasználás stb. Munkaerő és szakképzés/felnőttképzés az élelmiszeriparban (27 Mrd) […]

A több országban forgalmazott élelmiszerek vélt eltérő összetétele (“kettős mérce”)

Elfogadták a fogyasztóvédelmi kérdésekkel, többek között a kettős minőség vélelmezett gyakorlatával foglalkozó uniós jogszabály szövegét. A megszületett kompromisszumnak vannak a gyártók szempontjából pozitív és negatív vetületei is. Jó hír, hogy a keleti tagállamok igyekezet ellenére az irányelv mellékletében szereplő „fekete listába” nem került be a gyakorlat, ugyanakkor a jogszabály prembuluma alapján a gyártóknak tájékoztatniuk kell a fogyasztókat arról, ha a [...]

Május 7-én kerül megrendezésre az Agrárminisztériumban a kezdeményezésünkre létrejött kormányzati élelmiszeripari versenyképességi munkacsoport

A megbeszélésen az élelmiszeriparral foglalkozó tárcák államtitkárai / helyettes államtitkárai fognak részt venni (Házigazda: AM, meghívottak: EMMI, ITM, PM, MNB). Részünkről Éder Tamás, dr. Fischer Béla és Szöllősi Réka vesznek részt a munkacsoportban. A másfél órásra tervezett ülésen lehetőséget kaptunk egy 15 perces expozé megtartására. Ebben a fő üzenetünk az élelmiszeriparral kapcsolatos kérdések koordinációjának szükségessége és versenyképességre gyakorolt pozitív hatása, valamint a táplálkozással összefüggő kérdéscsoport átfogó rendezésére vonatkozó javaslatunk lesz. […]

Aktivitásaink

Tárgyaltunk az AMC képviselőivel a szövetség esetleges OMÉK részvételéről Az AMC hangsúlyos élelmiszeripari jelenlétet kíván megvalósítani az idei kiállításon, ezért a tárgyalások eddigi állása alapján egyelőre van rá esély, hogy kormányzati anyagi támogatást kapunk egy Hello Food stand kialakításához a kiállításon. Tárgyaltunk a PM adóügyekért felelős helyettes államtitkárával a NETA ügyében Besesek Botond úr a szakmai eszmecsere végén az adó sávosításának tervéről beszélt, illetve kijelentette, hogy az adó kivezetésére egyelőre nem számíthat az ágazat. Kerekasztalban vettünk részt a CSR Hungary Klubestjén A téma a CSR és a fenntarthatóság kapcsolata volt. Konzultáció sorozat a NÉBIH-hel Tagvállalati indítvány nyomán az ellenőrzések kapcsán a kereskedelem által tárolt (vagy épp nem tárolt) ellenmintákról konzultáltunk a hatósággal. Várják a javaslatunkat a jelenleginél megfelelőbb jogszabályi rendelkezések kialakítása érdekében. Ugyancsak az ellenőrző hatóságnál kaptunk tájékoztatást a kettős mérce kapcsán várható hazai vizsgálatokról. Emellett a fogyasztói kommunikációs kampányunk elindulásáról és tartalmáról előzetesen tájékoztattuk a NÉBIH illetékes vezetőit Az „Ésszel a kosárba” című kerekasztal-eszmecserén vettünk részt az idei Hungalimentarián Re-branding: az elnökségi ülésen és a közgyűlésen bemutattuk a fogyasztói kommunikációs kampányunk felépítését, melynek alapkoncepcióját az elnökség az idei első elnökségi ülésen, február 12-én fogadta el. A program a közgyűlés napján elindult a FÉSZ új szövetségi felületein. Bemutattuk az ÉFOSZ Élelmiszeripari modernizációs és digitalizációs stratégiáját: március 22-én bemutattuk a digitalizációs munkacsoportunk keretében elkészített stratégiai anyagot a Budapesti Műszaki Egyetemen szervezett rendezvényünkön az Agrárminiszterűim, az Innováció és Technológiai Minisztérium, valamint további érintett szakértők és érdeklődők részére. […]

Kitüntetést kapott dr. Tompa Gábor

A Debreceni Egyetemen megrendezett idei, XIII. Nemzetközi Táplálkozásmarketing Konferencián Szakály Sándor Innovációs Díjban részesült a Nestlé vállalati kommunikációs és közkapcsolati igazgatója, dr. Tompa Gábor, a FÉSZ alelnöke. Gratulálunk az elismeréshez és köszönjük Gábor aktív részvételét a szövetségünk munkájában! […]

Tagvállalatunk vezető munkatársa az ÖRT élén

Új elnököt választott az Önszabályozó Reklám Testület, a jövőben dr. Molnár Kálmán, az Unilever Jogi- és Vállalati Kapcsolati Igazgatója, a FÉSZ elnökségének tagja tölti be ezt a pozíciót. Szövetségünk nevében ezúton is gratulálunk Kálmánnak és sok sikert kívánunk a feladathoz! […]

2019. április 24-én lezajlott a küldöttközgyűlésünk

A határozatképesség hiánya miatta az alapszabálynak megfelelően megismételt közgyűlés elfogadta az Elnökség beszámolóját, a 2019. évi költségvetést és fő feladatokat. A küldöttek döntöttek a névváltásról, megismerték a FÉSZ új arculatát és a Hello Food program részleteit. A közgyűlés jegyzőkönyve elolvasható itt. […]

Elnökségi ülést tartottunk április 3-án

Az ülés kezdetén a napirendi pontok előtt Keleti Zsolt leköszönt elnökségi tagságáról. A megbeszélésen részt vett dr. Bognár Lajos helyettes államtitkár és ismertette az élelmiszeripart érintő aktualitásokat az Agrárminisztérium részéről: Elindult az ITM összefogásával az ágazati fejlesztési célok összegyűjtése a következő uniós programozási ciklusra. Az AM-ben összesen 6 féle beavatkozási területet azonosítottak azzal a céllal, hogy dedikáltan az ÉLIP fejlesztésére jelenjenek meg fejlesztési források, ez különösen igaz a nemzeti nagyvállalati beruházási forrásokra. A cél szerinti keretösszeg 510 Mrd Ft. […]