About Vörös Attila

This author has not yet filled in any details.
So far Vörös Attila has created 672 blog entries.

EU műanyagadó

Újra előkerült az Európai Unióban a tagállami műanyagadó lehetősége. Erről már tavaly röviden volt szó, amikor a britek kilépése miatti forráshiányra próbált a Bizottság ötleteket hozni az új pénzügyi ciklus tervezésekor. Akkor viszonylag gyorsan lekerült az asztalról a kérdés, a tagállamok többsége elutálta. Most a tagállamokat tömörítő Tanácsban újra előkerült több különböző formáció megbeszélésein is a kérdés. A terv szerint a tagállami hozzájárulás a nem újrahasznosított műanyag hulladékok után lenne fizetendő az uniós kasszába. A kilogrammonként  0,8 EUR díjtól a 2021-2027 ciklusban 22 milliárd EUR bevételt remélnek. […]

Egyutas műanyagok (SUP) irányelv

A Környezetvédelemért felelős uniós Biztos (Daniel Calleja Crespo) levélben tájékoztatta a tagállamok hivatalos képviseleteit az egyutas műanyagokról szóló (SUP) irányelvben foglalt intézkedés átültetésének időtávjairól. Eszerint 2021 július 3-ig kell átültetni a tagállami jogrendszerekbe az irányelv előírásait. Az irányelv B mellékletében szereplő műanyagtermékek, edények esetében 2021. július 3-a a határidő, míg az italtárolók (beverage containers) zárjainak rögzítésére a határidő 2024. július 3. A kiterjesztett gyártói felelősségi pontok életbe léptetésének határideje 2024. december 31.  Az egyes határidők betartásán kívül a Bizottság felhívja a tagállamok figyelmét, hogy az implementálásnál: a SUP irányelvben előírt határidőknél korábban ne léptessenek életbe forgalomkorlátozó intézkedéseket a közös piac zavartalan működésének érdekében. minden nemzeti jogszabályt be kell jelenteni a TRIS notifikációs rendszeren át a biológiailag lebomló anyagokra történő kiváltással ne vezessenek be egyutas műanyagokat korlátozó intézkedéseket, ugyanis a SUP műanyag definíciója ezeket is magába foglalja. a jogalkotási folyamat közben, van tervezés alatt lévő nemzeti szabályozóknál ügyeljenek arra, hogy minden tekintetben megfeleljenek a SUP irányelvnek. ügyeljenek a vonatkozó más területek jogszabályainak megfelelőségre, például az élelmiszerjog általános követelményeiről szóló, az EU élelmiszerhigiéniai és élelmiszerbiztonsági alapjait lefektető 178/2002/EK rendeletre. Októberben kezdődik majd a munka az irányelvhez kapcsolódó háttérdokumentációk elkészítésére a Bizottság által felkért konzorcium keretein belül. A munka az alábbi tervek mentén fog haladni: A 1. pont szerinti definíciókról szóló útmutatóhoz a FoodDrinkEurope október elején adta be. A minket érintő fogalmak, úgy, mint „food containers”, „beverage containers”, valamint „wrappers and packets” mindegyike esetében jelezték, hogy nem egyértelmű a meghatározás és részletes útmutató kidolgozására van szükség. […]

Csomagolási hulladékok

Lezajlottak az ITM-ben a személyi cserék, amiből látható, hogy Dr. Makai Martina helyettes államtitkár asszony – a fórumok eddigi vezetője – távozása után gyakorlatilag újra kell kezdenünk az idei évben végzett munkákat, az új államtitkár asszony ugyanis abszolút külső területekről érkezik a tárcához. Dr. Boros Anita építésügyért és infrastrukturális környezetért felelős államtitkárként fog felelni a körforgásos gazdasági csomag, a csomagolási hulladékok, és az egyutas műanyagokról szóló irányelvek implementálásáért. Terveink szerint októberben kerülhet sor a FÉSZ és társ szervezetei részéről a személyes bemutatkozásra államtitkár asszonnyal. Az ITM szakmai főosztályáról kapott információink szerint folytatódni fog a szakmai fórumok rendszere is. […]

WHO jelentés

Ebben a hónapban az Egészségügyi Világszervezet egy olyan tanulmányt adott ki, melyben a helytelen táplálkozás megszüntetésének céljából alkalmazható legfontosabb módszereket gyűjti össze a korábbi tanulmányaiból. Ezzel segítséget kíván nyújtani a nemzeti egészségpolitikában tevékenykedő döntéshozók számára a táplálkozással kapcsolatos stratégiák és tervek megalkotásához. (A dokumentum elérhető itt.) […]

Franciaországban bemutatták a 2019-2023 közötti időszakra vonatkozó egészségügyi programot

A tervben egyebek között szerepel az élelmiszerek só-, zsír- és cukortartalmának csökkentése és rosttartalmának növelése érdekében megvalósítandó együttműködés az érintett szereplőkkel. Ennek során amennyiben az önkéntes termékfejlesztés nem hozza az elvárt eredményt, úgy a kormány kötelező célértékeket fog kitűzni. Ugyancsak ebben az időszakban kívánják felmérni a cukros italokra kivetett adó hatásait, meghatározni a többszörösen feldolgozott élelmiszerek („ultra-processsed foods”) fogalmát és tanulmányozni az adalékanyagok egészségre gyakorolt hatásait. Tervezik ezen felül a Nutri-Score rendszer bevezetését a nem előrecsomagolt élelmiszerek esetében is, valamint a rendszer nemzeti és nemzetközi promócióját (beleértve a FAO/WHO Codex Alimentarius Bizottságok munkáját is). […]

WHO kiadvány a népegészségügyi adók hatásosságáról

Szeptember 22-én publikálta az Egészségügyi Világszervezet azt a kiadványát, melyben állástfoglal többek között a cukros italok és szeszesitalokkal kapcsolatos fiskális eszközök alkalmazása mellett. A dokumentum szerint az adók hozzájárulnak a népegészségügyi problémák megoldásához, bevételt teremtenek az állami kötségvetés számára még a csalások vagy elkerülő magatartások megléte mellett is. Ráadásul ezeket az adókat olyan progresszív intézkedéseknek tartja, amelyek az alacsony jövedelmű rétegeknek kedvez, ha az egészségügyi ellátás költségeit és államháztartásra rakodó terheit figyelembe vesszük. A kiadvány letölthető innen. […]

NETA

AZ ÉFOSZ és a NAK vezetői a NETA-ról tárgyaltak az egészségügyi államtitkár asszonnyal. A megbeszélésen dr. Horváth Ildikó megnyugtatta a résztvevőket, hogy a közeljövőben az adó emelése, hatályának kiterjesztése nem várható. Sok észrevétellel egyetértett és ígéretet tett arra, hogy az elkövetkező hónapok során folytatni fogja az egyeztetéseket a két szervezettel. […]

Jelölés

Elsődleges összetevők származási helyének jelölése Az uniós útmutató még mindig nem jelent meg, állítólag október/november folyamán várható a kiadása. Az újjáalakuló élelmiszerszabályozási munkacsoport első, november 13-án délutánra összehívott ülését ennek a témának szenteljük majd.   A tej és a tej, mint összetevő kötelező származási hely jelölése: Olaszország hosszabbít A vonatkozó nemzeti jogszabály 2020. március végéig, tehát gyakorlatilag az uniós jogszabály alkalmazási kötelezettségének időpontjáig hatályban marad Olaszországban.   Tápértékjelölés Németországban lezajlott az az 1600 fős fogyasztói kutatás, ahol négy rendszert önkéntes frontoldali tápértékjelölési rendszer teszteltek le. Ennek célja annak összehasonlítása volt, hogy az egyes piktogramok mennyiben segítenek orientálódni a hétköznapi életben a táplálkozás szempontjából és mennyire érthetőek önmagukban. Az eredmények alapján az illetékes német miniszterasszony úgy nyilatkozott, hogy a vizsgálat eredményét irányadónak tekintik, és úgy gondolják, hogy mivel az európai harmonizált modell bevezetésétől nagyon messze állunk, javasolni fogja, hogy Németországban is kerüljön nemzeti rendszerként bevezetésre a Franciaországban kifejlesztett „Nutri-score” frontoldali tápértékjelölési rendszer. […]

Titán dioxid

A titán dioxid (e171) használatát Franciaország – az EU közösségi szintű szabályozását bizonyos tekintetben felülbírálva – betiltaná 2020. január 1-től. A Bizottság szakértői munkacsoporti ülésén szeptember 16-án foglalkozott a titán dioxid francia betiltási tervével. Szeptember 26-án pedig az állandó szakértői bizottsági ülésen is napirendre tűzték a kérdést. Információink szerint a magyar Agrárminisztérium ugyanazon az állásponton van, mint a tagállamok többsége, vagyis ezt a kérdést nem így kéne kezelni, ahogy a franciák akarják, hanem közösségi szintű megoldást kéne találni. A szeptember 26-i ülésén is ez volt a többségi tagállami vélemény. A Bizottság nem igazán nyilvánított véleményt, inkább kivár azzal az indokkal, hogy hamarosan feláll az Ursula von der Leyen féle új bizottsági apparátus, és addig a jelenlegi gárda már csak ügyvivő, de nem döntéshozó szerepet tölt be. Ez a pozíció mindenképp furcsa, ugyanis a Bizottság is azt kéne, hogy szorgalmazza, hogy közösségi megoldás legyen, és ne egy-egy tagállam szintjére kerüljenek le az ilyen ügyek. […]

Magyar Élelmiszerkönyv

Ebben a hónapban rövid ülést tartott a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság, ahol a minisztérium képviselői elmondták, hogy a korábban elmondottaknak megfelelően a közeljövőben elfogadásra kerül a vonatkozó jogszabály. Tehát a szakbizottságok létszámát 15 főben maximalizálják, nő az ipari képviselők aránya a bizottságban, a szavazati jog átruházhatóvá válik, az érdekképviseletek pedig felelősséggel tartoznak majd azért, hogy a szakágazatokban megtörténjék a tervezetekkel kapcsolatos, szükséges információáramlás. Az ülésekről hangfelvétel fog készülni, mely alapján jegyzőkönyvet készítenek majd. Szeretnék az elektronikus szavazás lehetőségét bevezetni. Csak a magyarországi gyártóhellyel is rendelkező cégek képviselői lehetnek majd tagok a szakbizottságokban. Az érintett vállalkozások számára fontos eredmény, hogy megmarad az önálló jégkrémbizottság, nem kerül beolvasztásra a tejes szakbizottságba. […]