A miniszterelnök évértékelő beszédében beharangozott visszaváltási rendszerről szól tervezetet is nem-hivatalos csatornán keresztül ismertük meg május első napjaiban. Ennek lényege, hogy a műanyag és üveg italospalackokra, valamint ALU dobozokra kötelező betétdíjrendszert alakít ki a kormány. Az előterjesztésben foglalt törvényjavaslat állami monopóliumot hoz létre, amely biztosítja a betétdíjas rendszer egységes, országos szinten egy szereplő által történő működtetését, amely koncessziós pályázat kiírása útján történhet. Továbbá előírja a kötelező, egyszer használatos italcsomagolásokra vonatkozó betétdíjas rendszer keretében gyűjtött hulladék hulladékgazdálkodási közszolgáltatónak történő átadási kötelezettségét. A központi koordinációt az Állam által létrehozandó Nemzeti Elszámolóház, a rendszer résztvevőinek ellenőrzését a – még felállítandó – Hulladékgazdálkodási Hatóság látja el. Az egyszer használatos betétdíjas italcsomagolások hulladéka kereskedelmi egységekben automatával vagy kézi átvétellel történő gyűjtésének technikai feltételeit koncessziós szerződés keretében a Koncesszor biztosítja, gondoskodik továbbá a megfelelő karbantartásról. A gyártók által fizetendő egyszeri csatlakozási díj, a hozzájárulási díj, a bennmaradó betétdíjak, valamint a hulladék haszonanyag értékesítéséből származó bevételek fedezik a visszaváltási rendszer önfenntartó működését állami források biztosítása nélkül.

Informálisan igyekeztünk első olvasati, prompt álláspontunkat visszacsatornázni a közigazgatási egyeztetési rendszerbe, azonban se a határidők kitolására, se a lényegi elemek egyeztetésére vonatkozó kérés kapcsán sem tudjuk elmondani, hogy az ITM megfontolná. A tervezet a május 7-i kormányülésen kerül napirendre.