Januárban megkezdődött a körforgásos gazdasági csomag implementálása az ITM által életre hívott kiterjesztett gyártói felelősség fórum keretében, ahol a tervek szerint majd a minket érintő csomagolási hulladékok, valamint az egyutas műanyagok kérdését is tárgyalni fogjuk közösen a kormányzattal. Az ITM által szervezett fórumon elvileg az ipar érintett érdekképviseleti szerveivel közösen lesz lehetőségünk kidolgozni a kiterjesztett gyártói felelősség, a termékdíj, a szelektív gyűjtés jövőbeni rendszerét, ugyanis a tavaly nyáron elfogadott körforgásos csomag irányelvei (6db) jelentős változtatásokat fognak kikényszeríteni a hazai jogi keretrendszerben.

 

A fórum februárban is ülésezett. Az első ambiciózus tervek szerint már február végéig be kellene adni az iparági javaslatokat arra nézve, hogy miként látjuk megvalósíthatónak a körforgásos irányelvekben leírt új hasznosítási arányokat a különböző anyagáramokra, és miként képzeljük el a kiterjesztett gyártói felelősség rendszerét.

Mivel az ITM sürgeti az egyes érdekeltek álláspontjainak bemutatását, az ÉFOSZ február 27-én prezentálta a még koránt sem végleges, azonban a fő irányokat felvázoló koncepcióját. A prezentációban arra világítottunk rá, hogy az élelmiszeripar speciális helyzetében az élelmiszerbiztonság alapvetően meghatározza lehetőségeinket a csomagolóanyagok terén, továbbá bemutattuk, hogy a csomagolás, mint a termékek egyik kulcs paramétere mennyire verseny-kérdés a nemzetközi piacokon. Ebből következően számos, a hazai vállalkozások sorsát a jövőben alapvetően befolyásoló versenyképességi kérdést szeretnénk majd beépíteni álláspontunkba. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekre vonatkozó konkrét javaslatunk megegyezett az MGYOSZ korábban már ismertetett javaslatával. Tehát elképzeléseink szerint egy piaci alapokon koordinált, a szelektív lakossági hulladékok gyűjtését és hasznosítását irányító rendszert kellene felállítani, amelyben az érdekeltek együttes kooperációja biztosítja a hatékony működést. A rendszerben az állam is kaphatna bizonyos szerepeket, azonban – ellentétben a most érvényben lévő csomagolási termékdíj sorsával – a beszedett licenc-díjak nem kerülnének a központi büdzsébe, hanem azt az érintett szereplők között mindenféle bonyolító eljárás (pl. a mostani közbeszerzési rendszerek) és eszköz nélkül közvetlenül áramoltatnák az irányító szervezet szerint meghatározott feltételekkel.

 

Aktív együttműködést alakítottunk ki az élelmiszeripari és FMCG piacon értinett érdeképviseleti szervezetekkel (Sörszövetség, Magyar Szőlő és Bortermelők Szövetsége, Szeszipari Szövetség, Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Márkaszövetség, KOZMOS, OKSZ, MNKSZ). A több szintű együttműködés nyomán március folyamán részeletesen kidolgozzuk a kiterjesztett gyártói felelősség rendszer koncepcióját, valamint a kiemelt hulladék áramok (műanyag, fém, fa, üveg, papír) esetében a jelenleg ismert adatokból kiinduló, indikatív számításokat a rendszer által begyűjtendő és hasznosítandó hulladékok mennyiségére és a rendszer üzemeltetési költségeire vonatkozóan.

 

Munkacsoportunk március második felében fog ülésezni, ahol ezt a koncepciót is tárgyaljuk.