A kormány hosszan előkészítés és várakoztatás után végre elfogadta a A magyar agrárium digitalizációjának előmozdításáról és összehangolásáról, Magyarország Digitális Agrár Stratégiájáról (DAS) szóló határozatát. Ebben egyrészt elfogadásra kerül az évek óta félkész Digitális Agrárstratégia, valamint a számunkra kiemelten fontos Digitális Élelmiszeripar Stratégiát (DÉS) is nevesítik. Sajnos a DAS-t keretbe foglaló digitális jólét program dedikált honlapján még nem érhető el a végleges változat.

A határozatból jól kiolvashatók a jelenlegi tárcák közti erőviszonyok is, az ITM ugyanis több területen is oroszlánrészeket kap a stratégiai pontok felelőseként, míg az AM inkább második helyi felelős több esetben is. A kormányhatározat szerint az AM (az ITM-el együtt) az élelmiszeripari érdekképviseletek bevonásával 2020 március 31-ig kidolgozza a Digitális Élelmiszeripari Stratégiát, amely tartalmazza a szükséges költségvetési forrásokat és a végrehajtását támogató intézkedésekre tett javaslatokat.

A DÉS előkészítésére szeptember elejére témaindító értekezletet hívott össze a szakmai szövetségek és érintett szervezetek részére az AM élelmiszergazdasági és eredetvédelmi főosztályvezetője, természetesen a FÉSZ is képviselteti magát az értekezleten.