Az Európai Bizottság 2017. szeptember 26-án kiadta azt a dokumentumot, melyben a feltételezett „kettős mérce” jelenség uniós jogi relevanciáit elemzi, különös tekintettel a tisztességtelen forgalmazói magatartásról szóló irányelv (az ún. UCPD) rendelkezéseiben megfogalmazott követelményekre.

Az útmutatás és kiegészítő dokumentumai angol nyelven elérhetők a következő honlapon:

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=604475

A dokumentum kifejti, hogy a UCPD egy ernyő irányelv, amely a specifikus jogszabályokkal együtt értelmezendő, jelen esetben a benne szereplő rendelkezésekre támaszkodva azt kell a tagállami fogyasztóvédelmi hatóságoknak esetről esetre megállapítaniuk és bebizonyítaniuk, hogy történt-e olyan magatartás, fenn állt-e olyan körülmény, amelyek azt eredményezték, hogy a fogyasztó olyan vásárlási döntést hozott, amely más, mint ha tudatában lett volna az említett cselekvéseknek vagy körülményeknek.

A vizsgálatok lefolytatásának alapvető követelménye az objektív és harmonizált vizsgálati módszer alkalmazása (ennek kidolgozása az összes érintett fél, így az ipar képviselőinek bevonásával folyamatban van, 2018 első felében várható a megjelenése).

A dokumentum a kifogásolható magatartásformák mellett azt is bemutatja, hogy az élelmiszerek esetén melyek azok a tényezők, amelyek adott esetben mégis a termékek legális eltérését teszik lehetővé. Ezek teljes mértékben megegyeznek a Szövetségünk állásfoglalásaiban szereplő indokokkal, sőt új elemek is megemlítésre kerülnek (a felsorolásban helyet kapott a helyi ízlés, az étkezési szokások, az alapanyagok földrajzi és szezonális rendelkezésre állása, a helyi alapanyagok preferálása, a szintén helyi, beszerzésre és táplálkozásra  vonatkozó előírások betartása, egyszerre mindenhol sem gyakorlati sem gazdasági okokból be nem vezethető új receptúrák alkalmazása a technológiai fejlődés vagy reformulációs törekvések megvalósulásaként, és végül de nem utolsó sorban a helyi kereslet árrugalmasságához igazított termékösszetétel változatok alkalmazása).

Természetesen a fogyasztó félrevezető tájékoztatása nem megengedett. Ezért az ellenőrző hatóságoknak végső soron az a feladata, hogy az objektív vizsgálattal feltárt esetleges jelentős összetételbeli vagy érzékszervi eltérések okát a gyártóval egyeztesse, állapítsa meg, hogy az útmutatóban felsorolt tisztességtelen magatartások valamelyikének gyanúja szükségessé teszi-e a fenti uniós irányelv rendelkezéseinek megszegésére vonatkozó vizsgálat elindítását. A vizsgálatban pedig a hatóságnak a fenti körülmény fennállását kell bizonyítania, tehát végső soron be kell mutatnia, hogy az „átlagos” fogyasztó az adott terméket nem vette volna meg, ha nem tévesztették volna meg akár direkt, akár indirekt módon.

 

A felelős élelmiszergyártók számára nincs fontosabb a fogyasztók bizalmának megtartásánál. Minden szükséges erőfeszítést megteszünk tehát azért, hogy a feltételezett „kettős mérce” probléma minél előbb, az összes érdekelt fél számára megnyugtató módon kerüljön rendezésre.

ÉFOSZ üdvözli az útmutató megjelenését és reméljük, hogy nem csak a felelős élelmiszergyártók veszik komolyan a fogyasztók érdekeinek védelmét, hanem az ellenőrző hatóságok is a harmonizált, az Európai Bizottság által javasolt jogértelmezés szerint fogják a jövőbeni összehasonlító vizsgálatokat és az eredmények kommunikálását elvégezni.

A vitás esetek megelőzése érdekében elengedhetetlen az uniós vizsgálati módszer kidolgozása, melynek mielőbbi megjelenésében bízik az élelmiszeripar.