A Környezetvédelemért felelős uniós Biztos (Daniel Calleja Crespo) levélben tájékoztatta a tagállamok hivatalos képviseleteit az egyutas műanyagokról szóló (SUP) irányelvben foglalt intézkedés átültetésének időtávjairól. Eszerint 2021 július 3-ig kell átültetni a tagállami jogrendszerekbe az irányelv előírásait. Az irányelv B mellékletében szereplő műanyagtermékek, edények esetében 2021. július 3-a a határidő, míg az italtárolók (beverage containers) zárjainak rögzítésére a határidő 2024. július 3. A kiterjesztett gyártói felelősségi pontok életbe léptetésének határideje 2024. december 31.  Az egyes határidők betartásán kívül a Bizottság felhívja a tagállamok figyelmét, hogy az implementálásnál:

  • a SUP irányelvben előírt határidőknél korábban ne léptessenek életbe forgalomkorlátozó intézkedéseket a közös piac zavartalan működésének érdekében.
  • minden nemzeti jogszabályt be kell jelenteni a TRIS notifikációs rendszeren át
  • a biológiailag lebomló anyagokra történő kiváltással ne vezessenek be egyutas műanyagokat korlátozó intézkedéseket, ugyanis a SUP műanyag definíciója ezeket is magába foglalja.
  • a jogalkotási folyamat közben, van tervezés alatt lévő nemzeti szabályozóknál ügyeljenek arra, hogy minden tekintetben megfeleljenek a SUP irányelvnek.
  • ügyeljenek a vonatkozó más területek jogszabályainak megfelelőségre, például az élelmiszerjog általános követelményeiről szóló, az EU élelmiszerhigiéniai és élelmiszerbiztonsági alapjait lefektető 178/2002/EK rendeletre.

Októberben kezdődik majd a munka az irányelvhez kapcsolódó háttérdokumentációk elkészítésére a Bizottság által felkért konzorcium keretein belül. A munka az alábbi tervek mentén fog haladni:

A 1. pont szerinti definíciókról szóló útmutatóhoz a FoodDrinkEurope október elején adta be. A minket érintő fogalmak, úgy, mint „food containers”, „beverage containers”, valamint „wrappers and packets” mindegyike esetében jelezték, hogy nem egyértelmű a meghatározás és részletes útmutató kidolgozására van szükség.

fejezet Célok Véleményezési lehetőségek
1 Iránymutatások a SUP definícióihoz és termékek kategorizálása. Workshop: 2019.10.19.

Egyeztetés (kérdőív): 2019. szeptember végén, október elején várható. Ennek a témának az eredménye fogja meghatározni a többi fejezet pontosabb célját.

2 Italospoharak harmonizált jelölése Workshop: 2019. november

Egyeztetés: később várható részletek

3 A szelektív gyűjtési célok számítási módszerének és ellenőrzésének meghatározása, a jelentési adatszolgáltatás meghatározása (17. cikk) Workshop: 2020. február

Egyeztetés: 2020 január – március (előreláthatóan)

A tanulmányt készítőket a jelenlegi gyűjtési rendszerek és megoldások elemzésére is felkérték.

4 Dohánytermékek: számítás és adatszolgáltatás n.a.
5 Fogyasztás csökkentési intézkedések számítási és ellenőrzési módszerei, valamint adatszolgáltatás. Workshop: 2020 január – március (előreláthatóan)

Egyeztetés: 2020 január – március (előreláthatóan). Az 1. fejezetre alapozva fogják lefolytatni az egyeztetéseket, várhatóan nem kérdőív formájában, hanem kiválasztott érintettekkel közvetlenül.

6 Iránymutatások az EPR szemét-felszedési költségekhez. Workshop: 2020. január – március

Egyeztetés: 2020 január – március (előreláthatóan)

A COM számára kiírt 2020. júliusi határidő kihívásnak tűnik, ha a többi fenti fejezet eredményeire kell várni és olyan adat / információ is kellhet, ami nem áll rendelkezésre.

7 Workshopok és más project-menedzsment feladatok. n.a.