A körforgásos gazdasági csomag nemzeti átültetése kapcsán felvettük a kapcsolatot (ezútón is köszönjük Tordai Edina (Danone) közbenjárását!) az Alapvető Jogok Biztosa jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó Biztoshelyettessel. Dr. Bándi Gyula biztoshelyettes úr hivatala egyik kiemelt területének tekinti az országos hulladékgazdálkodási rendszer javítását, amiről 2018-ban meg is jelentetett egy állásfoglalást. Ebben komoly kritikákat fogalmazott meg az NHKV működési modelljét, és a hulladékgazdálkodási rendszer felépítését illetően. A FÉSZ részéről felvetettük az együttműködés lehetőségét a kialakítandó EPR és a körkörös gazdasági csomag irányelveinek hazai implementációja kapcsán. Megállapíthattuk, hogy a környezet állapotának megóvása és a rendszerek hatékony működtetése közös érdekünk. Egyetért abban is, hogy az állam rossz gazda a hulladékos területeken, támogatni tudnák akár a piaci EPR modellt is. Az első kapcsolatfelvételt reményeink szerint további részletesebb egyeztetések fogják követni a közeljövőben.