Áprilisban az Unióban elfogadásra került a tisztességtelen forgalmazói gyakorlatokról szóló, ún. UCPD irányelv szövege, amely foglalkozik a „kettős minőség” témájával is. Az irányelv hivatalos elfogadása az ősszel várható. Ezután fogják a tagállamok a nemzeti jogba átültetni az intézkedéseket.

Csehország már megkezdte az erre vonatkozó tervezet kidolgozását, sőt notifikációra már be is küldte a Bizottsághoz.

Június 24-én az Európai Bizottság publikálta a kettős minőséggel foglalkozó páneurópai vizsgálat eredményeit. Ezek alapján a vizsgált termékek mintegy harmada esetében volt összetételbéli eltérés az azonosnak tűnő csomagolásban az egyes tagállamokban forgalmazott termékek között, de földrajzi alapon elkülöníthető (pl. K-Ny tengelyhez köthető) tendencia nem volt kimutatható. A Európai Bizottság ezután a tagállamok illetékes hatóságait kéri fel a feltárt különbségek okainak kivizsgálására.

A jelenség gazdasági hátterének (pl. a vásárlóerő hatásának) feltárását célzó uniós projekt szintén zajlik a háttérben, eredményei 2020 első negyedévében várhatóak.