Szövetségünk új neve a 2019. április 26-i közgyűlésén elfogadott határozata értelmében Felelős Élelmiszegyártók Szövetsége lett. A névváltoztatásra vonatkozó változásbejegyzési kérelmünket a Fővárosi Törvényszék elutasította, ugyanis a választott rövidített név, „FÉSZ” nem felelt meg a névkizárólagossági elvárásoknak.  A törvényszéki indoklás szerint a szervezet rövidített neve nem felel meg a Ptk. 3:6.§ (1) bekezdése, valamint a Cnytv. 36.§ (1) és (6) bekezdésében foglaltaknak, mert a 18-02-0200601 nyilvántartási számú Nyugat-Dunántúli Munkavállalók Független Érdekvédelmi Szakszervezete elnevezésű szervezetnek rövidített neve megegyezik jelen szervezet új rövidített nevével (FÉSZ). A törvényszék eljárása szerint ennek alapján felhívja a kérelmezőt, hogy a létesítő okirat módosításával jelöljön meg olyan rövidített nevet, amely megfelel a jogszabályi követelményeknek. A közgyűlést meg kell ismételni. A megismételt közgyűlésen el kell fogadni a fentiek szerint módosított alapszabályt, majd a jegyzőkönyvet, jelenléti ívet és az alapszabályt újra be kell nyújtani a Törvényszéknek.

Jogi konzultációt követően a következő megoldást találtuk:

  1. Rendkívüli közgyűlés keretében ismét elfogadjuk az új nevet, de kihagyjuk a határozatból a rövidített nevet, mivel a hatályos jogszabályok szerint nem kötelező a szövetségeknek rövidített nevet választani. Az így újra elfogadott „Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége” megnevezéssel, rövidített név nélkül ismét beadjuk a Törvényszékre a változásbejegyzési kérelmet, amelyet így már el fognak fogadni.
  2. A FÉSZ rövidített név használhatóságával kapcsolatban azt a jogi állásfoglalást kaptuk, hogy nem hivatalos esetekben továbbra is használható lenne a FÉSZ rövidítés akkor is, ha nincs az Alapszabályban rögzítve. Ez azt jelenti, hogy pl. szerződéseken, számlákon nem használhatjuk a FÉSZ rövidítést, ott minden esetben a szövetség teljes nevét kell feltüntetni. Ugyanakkor nem hivatalos esetekben, ami lehet akár egy újságcikk is, már használható.
  3. Felvettük a kapcsolatot a Nyugat-Dunántúli Munkavállalók Független Érdekvédelmi Szakszervezetével, és megkezdtük a beszélgetéseket a FÉSZ rövidített név „átadás-átvételéről”. A folyamat összetett lenne, először a szakszervezet módosítja a saját alapszabályát, amelyből kiírja a rövidített nevet, majd amikor ennek bejegyzése átfut a Törvényszéken, akkor tudjuk majd mi felvenni rövidített névként a FÉSZ-t. Ha létre tudjuk hozni a megállapodást, akkor ez a 2020. évi rendes közgyűlés már megvalósulhat.

A fentiek szerint rendkívüli közgyűlést tartunk, amelynek időpontja: 2019. 09. 11. 13:00. Helyszíne: Hotel Benczúr – Mozaik terem (1068 Bp. Benczúr utca 35.).

Határozatképtelenség esetén az ismétlő közgyűlést a meghívóban szereplő napirenddel és helyszínnel 2019. szeptember 11-én 14:00 órára ismételten összehívjuk, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.