Május 28-án jelent meg az Élelmiszerek jelöléséről szóló uniós rendelet 26. (3) cikkéhez tartozó végrehajtási rendelete. A most megjelent rendelet gyakorlatilag megfelel az előzetes várakozásoknak, és a hazai sajtóban megjelent, számos pontatlanságot tartalmazó értelmezéssel ellentétben, természetesen nem tartalmaz az élelmiszerjelölési rendelet vonatkozó előírásaihoz képest további szigorításokat, hanem annak 26. (3) cikke szerint önkéntesen vagy egyéb kötelezettség alapján az élelmiszerek jelölésén alkalmazott származási hely jelölésre vonatkozó megvalósítási részleteit határozza meg.

Ennek megfelelően nem írja elő az élelmiszerek elsődleges összetevőinek általánosan kötelező jelölését, csak az eddig is ismert esetekben (alapvetően akkor kötelező a termék származási helyének megadása, amennyiben ennek hiánya megtéveszthetné a fogyasztót). Az új végrehajtási jogszabály ugyanakkor kimondja, hogy hatálya nem terjed ki a szokásos és generikus nevekre (pl. párizsi), a származásra utaló, de egyéb előírásokból származó kötelező jelölési elemekre (ovális pecsét), illetve a védjegyekre (ez utóbbiakra explicite vonatkozó jogszabály esetleges későbbi megjelenéséig). Ugyanakkor vonatkozik minden kijelentésre, szimbólumra vagy kifejezésre, amely helységekre vagy földrajzi területekre utal.  A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy amennyiben az elsődleges összetevő származási helye eltér az élelmiszer feltüntetett származási helyétől, úgy annak származási helyét az élelmiszer származási helyével egy látómezőben fel kell tüntetni. A származási helyet meg lehet adni konkrét földrajzi hellyel, amely lehet egy ország, egy régió, egy tájegység, és az EU/non-EU kifejezés is, illetve elég az is, ha az eltérés tényét rögzítik a konkrét hely megadása nélkül. Ez utóbbi lehetőség nincs pontos szóhasználathoz kötve.