A 2018/775 bizottsági végrehajtási rendeletv elfogadását követően a Bizottság és a tagállamok megállapodtak abban, hogy a fennmaradó, a jogszabály alkalmazására vonatkozó kérdések vonatkozásában 2019 novemberére kidolgoznak egy uniós kérdések és válaszok (Q&A) típusú dokumentumot.