2021. február 3-án tartottuk idei első elnökségi ülésünket, amelyen Felkai Beáta AM főosztályvezető adott tájékoztatást az élelmiszeripart érintő folyamatban lévő és várható ügyekről, kiemelten a 2021-2027 közötti EU-s támogatási időszakról. Emellett az Elnökség egyeztetett a Digitális Élelmiszeripari Stratégiáról, a hulladékgazdálkodási ügyekről, és a frontoldali tápértékjelöléshez kapcsolódó aktualitásokról is. A felsorolt témákról a hírlevél egyéb részeiben részletesebben is beszámolunk. Az Elnökség az ülésen továbbá tudomásul vette a Cukoripari Egyesülés megszűnését és ezáltal kilépését a FÉSZ-ből. Az Elnökség ezzel párhuzamosan egyhangúlag elfogadta a Magyar Cukor Zrt. belépési szándékát. A vállalkozást ezúton is üdvözöljük egyéni tagjaink körében!

Február 22-én online ülésezett a növényi-alapú élelmiszer-gyártói tagozat, amelynek folyományaként rendkívüli elnökségi ülésre is sor került március 3-án.

Március 3-án rendkívüli elnökségi ülésre került sor a növényi-alapú élelmiszer-gyártói tagozat kezdeményezésére; a Közös Piaci Szervezetekről szóló 1308/2013 (EU) („CMO”) Rendeletre vonatkozó 171-es sz. Európai Parlamenti módosító javaslata kapcsán a tagozat által megfogalmazott álláspont kapcsán.

Március 31-én került sor az Elnökség idei második ülésére. Az ülésen elfogadásra került az Elnökség 2020 évi beszámolója, valamint meghatározásra kerültek az idei súlyponti feladatok. Ezek mellett az Elnökség áttekintette a szövetséget érintő aktuális ügyeket is. Szintén elfogadásra került a közgyűlés időpontja és módja: 2021. május 12-én, 09:00 órakor, online formában kerül megrendezésre a FÉSZ közgyűlése.