Projekt leírás

Az elmúlt évben befejeztük az “SME-s NET” projektet, melynek célja a kis és közepes méretű vállalatok (KKV-k) kutatás-fejlesztési igényeinek felmérése volt, és 2006. május 1-vel megkezdtük a 4éves “TRUEFOOD” projekt végrehajtását.

A TRUEFOOD egy, az Európai Bizottság által a 6-os Kutatási és Fejlesztési Keret-programból finanszírozott Integrált Projekt.

A TRUEFOOD projekt jelentős hozzájárulást jelent majd a KKV-k kutatás-fejlesztési kapacitásának bővítéséhez, és együtt más európai programokkal, mint például az “Élelmiszer az Életért” elnevezésű Európai Technológiai Platform, javítja az élelmiszeripar K+F teljeseítményét.

Célok

A TRUEFOOD célja a minőség és a biztonság javítása és innovációk bevezetése az európai hagyományos élelmiszer előállító rendszereknél kutatási, demonstrációs, terjesztési és tréning tevékenységeken keresztül.

A hagyományos élelmiszerek között nemcsak a szabadalommal védett élelmiszereket találjuk, hanem minden regionális és nemzeti terméket, amelyek részei a főzési hagyományainknak. A projekt arra fókuszál, hogy a fogyasztók és a termelők számára is nagyobb értéket teremtsen.

A fő stratégiai célok a következők:

 • Megismerni és felmérni a fogyasztói érzékelést, elvárásokat és magatartást (a) a hagyományos élelmiszerek biztonsági és minőségi tulajdonságairól, és (b) az innovációkról, amelyeket a hagyományos élelmiszereket gyártó ipar bevezethet.
 • Megismerni, értékelni és átadni az iparnak azokat az innovációkat, amelyek garantálják az élelmiszerbiztonságot, különös tekintettel a mikrobiológiai és kémiai veszélyekre.
 • Megismerni, értékelni és átadni az iparnak azokat az innovációkat, amelyek fejlesztik a tápanyagtartalmat, miközben megtartják vagy fejlesztik a többi, a hagyományos élelmiszereket fogyasztó emberek által fontosnak tartott minőségi tulajdonságot (pl. érzékszervi, környezetvédelmi, állatjóléti és etikai).
 • Támogatni a hagyományos élelmiszerek marketing és ellátási láncának fejlesztését.
 • Bevezetni egy hatékony és fenntartható innovációs technológiai transzfer rendszert (amelyet a TRUEFOOD projekt és más EU-s, nemzeti és ipari finanszírozású program keretében kifejlesztenek) a hagyományos élelmiszereket gyártó iparágban, azon belül is elsősorban a KKV-k között.

A Projektben résztvevő partnerek

Projekt koordinátor: A projekt általános koordinátora a SPES EEIG – Spread European Safety – European Economic Interest Grouping Konzorcium. A SPES GEIE Konzorcium adminisztrátora Mr. Daniele Rossi. az olasz Nemzeti Élelmiszeripari Szövetség főigazgatója, és ő felelős a TRUEFOOD projekt általános koordinációjáért. A SPES EEIG Konzorcium 11 európai nemzeti élelmiszeripari szövetséget foglal magába amelyek együttesen 35.000 európai kis és közepes méretű vállalkozást képviselnek:

 • ANIA – Association Nationale des Industries Alimentaires (Franciaország)
 • FEDERALIMENTARE – Federazione Italiana dell’Industria Alimentare (Olaszország)
 • FEVIA – Fédération de l’Industrie Alimentaire (Belgium)
 • FFDI – Federation of the Food and Drink Industries (Cseh köztársaság)
 • FHFI – (ÉFOSZ) Élemiszer-feldolgozók Országos Szövetsége (Magyarország)
 • FI – Foedevareindustrien (Dánia)
 • FIAA / LVA – Fachverband Lebensmittelindustrie/Lebensmittelversuchsanstalt (Ausztria)
 • FIAB – Federación Espanola de la Alimentación y Bebidas (Spanyolország)
 • FIPA – Federaçâo das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares (Portugália)
 • SETBIR – Union of Dairy, Meat, Food Industrialists and Manufacturers (Törökország)
 • SEVT – Federation of Hellenic Food Industries (Görögország)

Projekt partnerek: a projekt partnerek az élelmiszeripari kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos “tudásközpontok” , amelyek erős technológia transzfer egységekkel rendelkeznek, vagy együttműködnek a hagyományos élelmiszer szektorral:

Munkacsomagok

A projekt 8 munkacsomagra (Work Packages – WP) van felosztva, amelyek lefedik a kutatási, technológiai fejlesztési és innovációs tevékenységeket, a szemléltetést és az oktatást:

WP 1: A fogyasztói érzékelés, elvárás és magatartás meghatározása

WP 2: A hagyományos élelmiszerek mikrobiológiai biztonságának fejlesztéséről szóló innováció, és a biológiai eredetű és a technológiából származó kémiai veszélyek kontrollálása a hagyományos élelmiszerekben.

WP 3: Modellezés és kockázat-értékelés a hagyományos élelmiszereknél

WP 4: A hagyományos élelmiszerek tápanyagjellemzőinek fejlesztése, a fogyasztói igényekkel összhangban.

WP 5: Fejlettebb marketing és élelmiszerlánc menedzsment megoldások hagyományos élelmiszer termékek esetében

WP 6: Az innovációk kísérleti léptékű bevezetése, értékelése

, ismeretátadás és innovációs transzfer az ipar számára.

WP 7: Az innováció környezetvédelmi, társadalmi, emberi és gazdasági hatásai

WP 8: Az eredmények elterjesztése, tréning és technológia transzfer

8-as munkacsomag

8. munkacsomag: Az eredmények elterjesztése, tréning és technológia transzfer

A 8. munkacsomag (WP8) általános célja egy folyamatos tréning és terjesztési rendszer beindítása, amely hatékony technológia transzfert tesz lehetővé a hagyományos élelmiszereket gyártó kis- és középméretű vállalkozások számára.

A cél elérése érdekében a 8. munkacsomag:

. Feltárja és megoldja a technológia transzfert akadályozó problémákat.

. Tudományos innovációkat mutat be, az ipar és más érdekeltek számára élvezhető módon.

. Kifejleszt egy hosszútávon fenntartható tréning / kommunikációs rendszert.

. Bővíti az európai élelmiszeripari szövetségek tréning kapacitását.

A 8. munkacsomag speciális céljai:

. Strukturált kapcsolat kialakítása a tudomány és az ipar között 11 európai nemzeti élelmiszeripari szövetségnél létrehozott állandó tréning és terjesztési egységen keresztül.

. A tréning és terjesztési egységek kapacitásának erősítése a tudománnyal való kapcsolat és eszmecsere kialakításához és a kis- és középvállalatok eléréséhez.

. A projekt eredményeinek hozzáférhetővé tétele minél több érdekelt számára (mintegy 3.500 kkv plusz fogyasztói szövetségek, politikusok, a projekten kívüli kutatók a 10 megcélzott országban és európai szinten) célorientált stratégiák és speciális terjesztési eszközök alkalmazása révén.

Tervezett feladatok és részfeladatok:

8.1. feladat: A tréning és terjesztési egységek létrehozása

 • 8.1.1.részfeladat: A műszaki-tudományos mediátorok és munkatársak kiválasztása
 • 8.1.2. részfeladat: A kiválasztott műszaki-tudományos mediátorok tréningje a hagyományos élelmiszeripar és a kutatás aktuális témaköreiben.

8.2. feladat: Az eredmények hasznosítása és tréning

 • 8.2.1. részfeladat: Tréning a kkv-k részére: a különböző munkacsomagokban elért eredmények hasznosítása és terjesztése az ipar részére minden országban szervezendő tréningeken keresztül.

8.3. feladat: Az eredmények közzététele és terjesztése

 • 8.3.1. részfeladat: TRUEFOOD honlap (létrehozás és fenntartás)
 • 8.3.2. részfeladat: Konferenciák és workshopok
 • 8.3.3. részfeladat: Egyéb kommunikációs és terjesztési tevékenységek (brossúrák, hírlevelek, sajtóközlemények és cikkek stb.)

A 8. munkacsomag a TRUEFOOD összes többi munkacsomagjának eredményeire támaszkodik céljainak elérése érdekében. A projekt végrehajtásának első 18 hónapjában a 8.1. és 8.3. feladatok lesznek teljesítve. A 8.2. feladat teljesítése az első 18 hónap után kezdődik, mivel az a többi munkacsomag kutatási és technológia fejlesztési eredményein alapszik.

A TRUEFOOD 8. munkacsomag vezetője:

SPES EEIG (11 európai nemzeti élelmiszeripari szövetség)

Kontakt személy: Daniele Rossi

 • ANIA – Association Nationale des Industries Alimentaires (Franciaország)
 • FEDERALIMENTARE – Federazione Italiana dell’Industria Alimentare (Olaszország)
 • FEVIA – Fédération de l’Industrie Alimentaire (Belgium)
 • FFDI – Federation of the Food and Drink Industries (Cseh köztársaság)
 • FHFI – (ÉFOSZ) Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége (Magyarország)
 • FI – Foedevareindustrien (Dánia)
 • FIAA/LVA – Fachverband Lebensmittelindustrie/Lebensmittelversuchsanstalt (Ausztria)
 • FIAB – Federación Espanola de la Alimentación y Bebidas (Spanyolország)
 • FIPA – Federaçâo das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares (Portugália)
 • SETBIR – Union of Dairy, Meat, Food Industrialists and Manufacturers (Törökország)
 • SEVT – Federation of Hellenic Food Industries (Görögország)

A 8. munkacsomag végrehajtásában résztvevő TRUEFOOD project partnerek:

SPES EEIG (11 európai nemzeti élelmiszeripari szövetség)

Kontakt személy: Daniele Rossi

Agriconsulting S.p.A. (Olaszország)

Kontakt személy: Giovanni Scola, Cecilia Chiapero

Institut National de la Recherche Agronomique (Franciaország)

Kontakt személy: Joseph Culioli

Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (Olaszország)

Kontakt személy: Lorenza Daroda

Matforsk AS, Norwegian Food Research Institute (Norvégia)

Kontakt személy: Margrethe Hersleth

Agricultural University of Athens (Görögország)

Kontakt személy: George-John Nychas

Ghent University (Belgium)

Kontakt személy: Xavier Gellynck

Association de Coordination Technique pour l’Industrie Alimentaire (Franciaország)

Kontakt személy: Christophe Cotillon

Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (Olaszország)

Kontakt személy: Giuseppe Maiani, Laura Rossi

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries (Spanyolország)

Kontakt személy: Pere Gou

Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego/Warsaw Agricultural University (Lengyelország)

Kontakt személy: Krystyna Gutkowska

National Agricultural Research Foundation (Görögország)

Kontakt személy: Ioannis Samelis

Technische Universität München (Németország)

Kontakt személy: Siegfried Scherer

Institut of Chemical Technology Prague (Cseh köztársaság)

Kontakt személy: Michal Voldřich

Universita degli Studi di Perugia (Olaszország)

Kontakt személy: Giuseppe Perretti

Universidade Católica Portuguesa Escola Superior de Biotecnologia (Portugália)

Kontakt személy: Timoty Alun Hogg

Progetto Europa Group (Olaszország)

Kontakt személy: Michele Contel

Karadeniz Technical University (Törörkország)

Kontakt személy: Sevim Kose

Campden & Chorleywood Food Industry Development Institute Hungary Kht. (Magyarország)

Kontakt személy: Sebők András

Agricultural Institute of Slovenia (Szlovénia)

Kontakt személy: Marjeta Čandek-Potokar

Technological Educational Institution of Ionian Islands (Görögország)

Kontakt személy: Pavlos Bouchagier

University of Applied Sciences of Weihenstephan (Németország)

Kontakt személy: Klaus Menrad

Universita degli Studi di Milano (Olaszország)

Kontakt személy: Giulio Testolin

Food Industrial Research and Technological Development Company SA (Görögország)

Kontakt személy: Ioanna Petrohilou

Istituto Superiore di Sanita (Olaszország)

Kontakt személy: Paolo Aureli

University of Ljubljana (Szlovénia)

Kontakt személy: Matevž Pompe

Confédération des Industries Agro-Alimentaires de l’UE – (Belgium)

Kontakt személy: Beate Kettlitz

Centre National Interprofessionnel de l’Economie Laitiere (Franciaország)

Kontakt személy: Koenraad Duhem

A műszaki-tudományos mediátorok és kollégáik listája:

Contact_List_TDUs_last.xls

Linkek

TRUEFODD letölthető sajtóanyagok

MUNKACSOPORT ÜLÉS BUDAPESTEN (sajtóközlemény)

TRUEFOOD Brosúra

TRUEFOOD Info 1. szám

TRUEFOOD Info 2. szám

TRUEFOOD Info 3. szám

TRUEFOOD Info 4. szám

TRUEFOOD Info 5. szám

TRUEFOOD Info 6. szám

TRUEFOOD Info 7. szám

TRUEFOOD zárókonferencia, Budapest, 2010. április 15.

Előadások:

Pauer István: A hagyományos élelmiszerekkel és azok innovációjával kapcsolatos fogyasztói vélemények

Pauer István: Hagyományos élelmiszerek tápértékének fejlesztése: szárított-érlelt sonkák sótartalmának csökkentése, Röntgen sugár módszerek alkalmazása technológia-optimalizálásra

Pauer István: Szárított-érlelt sonkák sótartalmának csökkentésére és helyettesítésére kidolgozott stratégiák értékelése; röntgen sugár módszerek alkalmazása a szárított sonkák alapanyag kiválasztásának fejlesztésére és a gyártástechnológia optimalizálására ipari méretben

Pauer István: TRUEFOOD rendezvényeink

Hegyi Adrienn: Az élelmiszerlánc szereplők és a fogyasztók véleményének összehasonlítása a hagyományos élelmiszereknél

Papp Attila: Alternatív élelmiszerlánc és disztribúciós stratégiák a hagyományos élelmiszereknél

Dr. Sebők András: Az élelmiszerlánc mentén történő együttműködésre épített stratégiák elvei, előnyei és kialakításuk módszere

Dr. Sebők András: A lánc menti együttműködés és az innováció: a képességek és a meghatározó szakértelem kombinálása

Dr. Sebők András: A KKV-knak történő tudás- és technológia transzfer 8. munkacsoport

Dr. Horváth Erika: Az egyszerűsített mikrobiológiai kockázatbecslés és a prediktív modellezés ipari, döntést elősegítő alkalmazása hagyományos húskészítményeknél

Szöllősi Réka: A sajtérlelés terén elért eredmények: feldolgozási és csomagolási aspektusok (Az INRA eredményeinek bemutatása)

TRUEFOOD szeminárium, 2010. március 31.

Dr. Dévényi Péter: Döntéshozatal az Európai Unióban a KKV-k szemével

Dr. Dévényi Péter: Fontos élelmiszerjogi szabályok KKV szemszögből

TRUEFOOD szeminárium, 2010. február 18.

Előadások:

Dr. Sebők András –
Az egyszerűsített mikrobiológiai kockázatbecslés és a prediktív modellezés mint gyors, döntést elősegítő eszköz az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos munkákban

Baár Csaba – Dr. Horváth Erika: Prediktív modellek ismertetése

TRUEFOOD szeminárium, 2010. február 5.

Előadások:

Pallóné Dr. Kisérdi Imola, elnök – TRUEFOOD Kerekasztal a hagyományos élelmiszerek piacra jutásának és innovációjának elősegítésére

dr. Sebők András – Ajánlások a hagyományos élelmiszerek piacra jutásának és innovációjának elősegítésére – a TRUEFOOD pályázat eredményei alapján

TRUEFOOD szeminárium, 2009. november 12.

Előadások:
Margrethe Hersleth – A hagyományos élelmiszerekkel kapcsolatos érzékelés

Margrethe Hersleth – A hagyományos élelmiszerek innovációival kapcsolatos fogyasztói viselkedési

Hegyi Adrienn – A hagyományos élelmiszerek piacra jutási módszerei

Dömölki Lívia – A magyar fogyasztó és a hagyományos élelmiszerek

TRUEFOOD szeminárium, 2009. október 21.

Előadások:

ÉFOSZ – Az Irányadó Napi Beviteli Érték (INBÉ) jelölés

Szöllősi Réka – Élelmiszerjelölés: az uniós rendelet-tervezetre vonatkozó tárgyalások aktuális kérdései

Dr. Horacsek Márta – Az állításokkal kapcsolatos EU szabályozásból adódó feladatok,
az EU Élelmiszerbiztonsági Hatóság tevékenysége az egészségre vonatkozó állítások értékelésével kapcsolatban

dr. Sebők András A hagyományos élelmiszer fogalmának fogyasztói és ipari szemléletű meghatározása

TRUEFOOD szeminárium, 2009. június 16.

Előadások:

Pauer István – Hagyományos Élelmiszerek az Európai Unióban – A TRUEFOOD Projekt

Dr. Sebők András – A hagyományos élelmiszer-előállító láncok működése és piacra jutása innovatív stratégiái

Papp Attila – Sikeres példák az ellátási lánc menedzsment és marketing menedzsment erőforrások alkalmazására hagyományos élelmiszer előállító KKV-knál

Dr. Horváth Erika – Hagyományos szárazáruk mikrobiológiai kockázatbecslése

Az Éfosz és a Campden & Chorleywood Magyarország Kht. március 12-én megtartotta az első hazai TRUEFOOD szemináriumot. Az elhangzott előadások anyagai:

Az energiatartalom csökkentés hatása az élelmiszerek érzékszervi tulajdonságaira
Campden & Chorleywood Magyarország Kht.
– Horváth E., Kuti T., Hegyi A., Nagy Zs. – 2008. 03. 12.

Az élelmiszerkutatás fő irányai: Jövőkép 2020-ig
dr. Sebők András
Campden & Chorleywood Mo. Kht.

Nyomon követési modell rendszerek az élelmiszer-láncban
Szerényi Viktor
Campden & Chorleywood Magyarország

TRUEFOOD szeminárium – június 20.

TRUEFOOD projekt = A hagyományos élelmiszerek piacképességének, biztonságának és minőségének javítása

Június 20-án tartottuk a TRUEFOOD tájékoztató rendezvény sorozatunk harmadik rendezvényét, amelyen alapvetően a projekt 3. munkacsomagjának keretében végzett tevékenységről, a prediktív mikrobiológiai modellezés és az ipari mikrobiológiai kockázatbecslés gyakorlati alkalmazásáról volt szó.

A bevezető előadás a hagyományos élelmiszerek és azok innovációjának fogyasztói elfogadottságával foglalkozott, majd a biztonságos fogyaszthatósági idő meghatározásának módszereiről, elveiről és ipari alkalmazásának lehetőségeiről hangzott el előadás, végül az iparban az élelmiszerbiztonság gyakorlati értékelésére használható eszközök, a prediktív modellezés és a hagyományos élelmiszerek kockázatbecslése került bemutatásra elméleti és gyakorlati példákon keresztül.

A prediktív (előrejelző) modellek egyszerű, gyors és olcsó döntéssegítő eszközök. Ma már több olyan prediktív élelmiszer-mikrobiológiai adatbázis és modellezési eszköz (szoftver) áll ingyenesen rendelkezésre az Interneten, amelyek a gyártmány- vagy gyártásfejlesztési feladatokhoz, ill. az élelmiszerlánc valamelyik szakaszában felmerülő mikrobiológiai kockázatbecsléshez, vagy a HACCP kritikus szabályozási pontjai kiválasztásához, validálásához segítséget nyújthatnak a gyakorlati szakembereknek. A felhasználóbarát prediktív modellek, vagy szoftver programok használatát rövid idő alatt el lehet sajátítani és a szemináriumon szerzett ismeretket, kiegészítve a szakmai tapasztalattal, kiválóan lehet alkalmazni az ipari döntéshozásban.

Az elhangzott előadások letölthetők innen:

Pauer István: Hagyományos élelmiszerek az Európai Unióban – a TRUEFOOD Projekt

dr. Sebők András: A biztonságos fogyaszthatósági idő meghatározásának módszerei, elvei és a prediktív modellezés és egyszerűsített mikrobiológiai kockázatbecslés ipari alkalmazásának lehetőségei. A Listeria monocytogenesre vonatkozó követelményeknek való megfelelőség biztosítása

Pércsi Szilárd: Az iparban használható eszközök az élelmiszerbiztonság gyakorlati értékelésére – Prediktív modellezés és a hagyományos élelmiszerek kockázatbecslése

Részletesebben a TRUEFOOD Projektről:

http://www.truefood.eu

http://www.efosz.hu/truefood/truefood_hu?lang=hu

Az Éfosz titkárságán érdeklődni lehet:

Pauer István

Pályi Balázs

Kutatási eredmények

Guideline on effective knowledge and technology transfer activities to SMEs in the food sector with particular focus on traditional food manufacturers

Összefoglaló a TRUEFOOD Projekt keretében elkészült “Útmutató az élelmiszer ágazatban tevékenykedő KKV-k hatékony tudás- és technológia transzferjéhez, különös tekintettel a hagyományos élelmiszereket előállító vállalatokra” c. kiadványról

RÖVID TÁJÉKOZTATÓK A TRUEFOOD FŐBB KUTATÁSI EREDMÉNYEIRŐL