tetlogo

A TÉT Platform felhívja tisztelt Partnerei és az érdeklődők figyelmét, hogy az előre csomagolt élelmiszereken önkéntesen feltüntetett tápértékjelölés jogi szabályozása a közeljövőben több tekintetben megváltozik. Ennek következtében az EU szinten alkalmazott önkéntes GDA rendszerét alapul vevő – itthon a TÉT Platform által kidolgozott „Irányadó Napi Beviteli Érték (INBÉ)” kifejezés élelmiszereken történő feltüntetésének lehetősége 2014. december 13-tól megszűnik. Az addig az időpontig legyártott, INBÉ feliratot tartalmazó élelmiszerek a fogyaszthatósági, illetve minőség-megőrzési idejük lejártáig forgalomban maradhatnak majd.

A változás oka az, hogy a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló uniós rendelet1 vonatkozó előírásai alapján a fenti időponttól kezdve a tápértékjelölés az élelmiszereken csak a rendeletnek megfelelő módon alkalmazható. Az Európai Bizottság útmutatót dolgozott ki a rendelettel összefüggő egyes kérdések, így a tápértékjelölés önkéntesen alkalmazható formái tekintetében is2. Ebben az útmutatóban kifejezetten szerepel az a kitétel, hogy a rendelet értelmében a Bizottság az élelmiszereken nem tartja alkalmazhatónak az angol „GDA” (magyarul hivatalosan „INBÉ” fordítást kapott) kifejezést.

Mindazonáltal a jogszabály továbbra is lehetővé teszi azt, hogy a gyártók a kötelezően feltüntetendő tápértékjelölés mellett önkéntes módon, kiegészítő tájékoztatást is feltüntessenek az élelmiszerek tápanyagtartalmával kapcsolatban3. Ennek feltételeit is tartalmazza a rendelet és az útmutató. Az új rendszer ha csak kis mértékben is, de eltér majd a korábban Európa-szerte, így hazánkban is széles körben alkalmazott INBÉ kézikönyv előírásaitól. A legfontosabb eltérés egyebek mellett az lesz, hogy az „Irányadó Napi Beviteli Érték” kifejezés helyett a „Referencia Beviteli Érték” szóösszetételt kell majd használni.

Rövidített alakként felhasználható mind a magyar (RBÉ), mind az angol (RI) rövidítés. Az adatok közvetlen közelében pedig fel kell tüntetni a következő mondatot: „Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára 8400 kJ/2000 kcal).

A TÉT Platformban részt vevő szervezetek és vállalatok elkötelezettek a fogyasztók lehető legteljesebb tájékoztatása iránt az élelmiszerek csomagolásán, ezért a jövőben is folytatni javasolják a fogyasztók által az elmúlt években megismert és elfogadott önkéntes tápértékjelölés gyakorlatát, az új követelményeknek megfelelő megújult formában és tartalommal. Ezért szükséges a TÉT Platform által 2009-ben kidolgozott INBÉ kézikönyv átdolgozása.

Az élelmiszerek jelölését érintő egyéb jogszabályi változások tekintetében kérjük keresse fel a Vidékfejlesztési Minisztérium, az OÉTI és az Európai Bizottság honlapját.

1.Az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/136EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A32011R1169
2. http://elelmiszerlanc.kormany.hu/elelmiszerek-jelolese
3. A 2014. december 14. és 2016. december 13. között becsomagolt élelmiszereken még nem kötelező a tápértékjelölés feltüntetése, de önkéntesen szerepeltethető, de már csak az új szabályok szerint.

 

AZ ÉLELMISZERIPAR SZÁMOKBAN
ÉLELMISZERBIZTONSÁG ÉS MINŐSÉG
KIEGYENSÚLYOZOTT TÁPLÁLKOZÁS
KEZDEMÉNYEZÉSÜNK: EGYÜTT A FOGYASZTÓKÉRT