Február 21-én a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága (PAFF) – Új Élelmiszer és Élelmiszerlánc Toxikológiai Biztonság szekció ülésén a tagállamok egyhangúan elfogadták az annatto, bixin, norbixin (E 160b) színezékkel kapcsolatos bizottsági rendelet tervezetet és mellékletét. Ezt a rendelet tervezetet még a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia és a kihirdetést követő huszadik napon lép hatályba, amelyről szintén fogunk tájékoztatást adni.