hir4

Só, zsír, kalória, transzzsír, felelős reklámozás, címkézés, táplálkozási információk. Az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége (ÉFOSZ) nem csupán az iparági szereplőknek javasolja, hogy járuljanak hozzá e területeken tett vállalásaikkal a magyar fogyasztók sokszínű és kiegyensúlyozott táplálkozásához, hanem társadalmi összefogást remél a célok megvalósítása érdekében.

Az önszabályozás eszközével élve az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége (ÉFOSZ) közgyűlésén felhívást intézett valamennyi élelmiszeripari vállalkozáshoz és szervezethez, melyek élelmiszerrel látják el a fogyasztókat.

Az ÉFOSZ napjaink legkritikusabb, egészséges táplálkozással összefüggő kérdéseiben – mint a só, a zsír, a kalória, a transzzsír vagy éppen a felelős reklámozás – fogalmaz meg vállalásokat a csatlakozni kívánó szervezetek felé annak érdekében, hogy iparági szinten járulhassanak hozzá a magyar fogyasztók sokszínű és kiegyensúlyozott táplálkozásához, egészségi állapotuk javításához, ösztönözve őket az aktív életmód megvalósítására.

„A magyar élelmiszeripar elsődleges célja, hogy a vállalkozások a magyar és az európai fogyasztókat kiváló minőségű, biztonságos és ízletes élelmiszerekkel lássák el. Tagvállalataink az elmúlt évtizedben sokat tettek azért, hogy termékeik megfeleljenek a legszigorúbb minőségi és élelmiszerbiztonsági követelményeknek, és a fogyasztók változó igényeinek. Ennek érdekében már számos területen értünk el jelentős eredményeket, így a só- és transzzsírtartalom csökkentése vagy a kalóriaszegény és kalória-mentes termékek bevezetése terén. Ezt az utat szeretnénk tovább járni és még többet tenni fogyasztóink egészségéért.” – hangsúlyozza a bejelentést tevő ÉFOSZ elnöke, Éder Tamás.

„A termékfejlesztések és a példamutató gyakorlatok nem csupán a lakosság egészségi állapotára lehetnek pozitív hatással, hanem javíthatnak a magyar mezőgazdaság és feldolgozóipar versenyképességén is” – tette hozzá Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, aki elsőként üdvözölte a kezdeményezést.

Az önszabályozás eszközével élve tehát az ÉFOSZ az alábbi vállalásokat fogalmazta meg:

1. Hozzásegítjük fogyasztóinkat a nemzetközi táplálkozási ajánlások szerinti sóbevitel fokozatos eléréséhez.1
2. Hozzásegítjük fogyasztóinkat az életkoruknak és fizikai aktivitásuknak megfelelő, optimális mennyiségű kalóriabevitelhez.1
3. Hozzásegítjük fogyasztóinkat a nemzetközi táplálkozási ajánlások szerinti telített zsírbeviteli mérték eléréséhez. 1
4. Termékeink 80%-ának részlegesen hidrogénezett növényi olajból származó TFA szintjét 2019. december 31-ig 1,5 % alá csökkentjük.2
5. Előrecsomagolt termékeink 75%-án (a kötelező Tápértékjelölési előírásokon túlmenően) 2017. december 31-ig feltüntetjük a referenciabeviteli értéket.3
6. Termékeinket felelős módon, az EU Pledge rendelkezései szerint reklámozzuk.
7. Tévéreklámjainkban, termékeink címkéjén és egyéb a termékekhez köthető módon aktív életmódra felhívó üzenetet helyezünk el.
8. Támogatjuk és ösztönözzük az aktív életmód népszerűsítését szolgáló programokat és kezdeményezéseket.

Az ÉFOSZ hisz abban, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozás és aktív életmód előmozdítása, valamint a népegészségügyi mutatók javítása kizárólag valamennyi érintett közreműködésével, társadalmi összefogással lehetséges. Ezért arra ösztönzi mindazon vállalkozásokat, amelyek élelmiszerrel látják el a magyar fogyasztókat, hogy csatlakozzanak a fenti vállalásokhoz, továbbá együttműködésre hívja fel az érintett szervezeteket, hogy a fogyasztók egészséges életmódra vonatkozó tudásának bővítésével segítsék az iparági szereplők önkéntes kezdeményezését.

A felsorolt önkéntes vállalások bármelyikéhez konkrét, nevesített és számon kérhető vállalással csatlakozhat minden magyarországi élelmiszer-vállalkozás, illetve szervezet. A csatlakozók évente jelentést tesznek a nyilvánosság felé az egyedi vállalásaikban foglaltak teljesítéséről.

Az önszabályozási keretrendszer részleteit és a csatlakozó vállalkozások első körét 2014 júliusában jelenti be az ÉFOSZ.

1. Az egyes összetevők felhasznált mennyiségének csökkentésére, illetőleg a termékfejlesztésre vonatkozó vállalások részleteit az aláírók az egyes termékkörök vonatkozásban külön dolgozzák ki.
2. Kivéve a 71/2013 (XI.20.) EMMI rendeletben meghatározott 20 %-nál, illetve 3 %-nál alacsonyabb zsírtartalmú termékeket.
3. Ide nem számítva az 1169/2011/EU Rendelet V. mellékletében felsorolt kötelező tápértékjelölés alól mentesülő élelmiszereket, a közétkeztetők és a vendéglátás számára szánt, ételkészítéshez felhasználásra kerülő élelmiszereket (pl. nagykiszerelésű levesporok), a különleges táplálkozási célú élelmiszereket valamint az ajándékozásra szánt termékeket (pl. desszertek).

 

AZ ÉLELMISZERIPAR SZÁMOKBAN
ÉLELMISZERBIZTONSÁG ÉS MINŐSÉG
KIEGYENSÚLYOZOTT TÁPLÁLKOZÁS
KEZDEMÉNYEZÉSÜNK: EGYÜTT A FOGYASZTÓKÉRT